Welkom bij TopKidsFashion!
Winkelwagen 0

Privacybeleid

Dit is de website van TopKidsFashion

Ons adres is (tot eind februari 2017):

Justus van Effenpad 4
2806 SX  GOUDA

Ons adres is (vanaf eind februari 2017):
Wilhelminastraat 37
2801 XJ  GOUDA

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 66710472
Ons B.T.W.-nummer is NL856668539B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
- uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u een bezoek brengt aan onze webpagina
- alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt
Deze informatie wordt gebruikt voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd.
De informatie kan doorgegeven worden aan andere organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, die de informatie kunnen gebruiken voor commerciële doeleinden (behalve indien u daar bezwaar tegen maakt - zie verder).

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als u wilt reageren op ons privacybeleid, kunt u per mail contact met ons opnemen via info@topkidsfashion.nl.

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen via het hierboven vermelde mailadres.

Over communicatie per brief

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, ontvangt u op het adres dat u ons hebt meegedeeld alleen de informatie die u aangevraagd hebt.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, neemt ons bedrijf alleen telefonisch contact met u op als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, neemt u dan contact met ons op via het hierboven vermelde mailadres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, neemt u dan contact met ons op via het hierboven vermelde mailadres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons op via het hierboven vermelde mailadres.